Vy nhng dng sn phm no c s dng i km vi cu nng t 1 tr. Thi, th nhng ta ngh thiết bị rửa xe ô tô ngh, ta hn sao bin thnh tm l bin. Nhng khn ra xe vo x dung dch v c ra nh nhng tng phn theo hng t trn xung di.

Bo Gi C?u Nng R?a Xe T 1 Tr?

C nhng vn m nhiu ngi i khi tm hiu v mua ben nng 1 tr c , v qu t tin vo nhng hiu bit ca mnh ri n khi a v lp t mi nhn ra nhiu vn mi cm thy hi tic. y l mt thng hiu kh ni ting v my ra vo lp xe ti Chu u vi tr s chnh ti , nm 2016 c t ti Trung Quc, mc ch ca s vic ny l mun gim gi thnh xut khu i cc nc ng Nam khch c th mua c sn phm vi nhng gi thnh hp l hn nh l Vit Nam l

...